GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công Ty TNHH Thanh Xuân là công ty sản xuất băng giấy VS. Được thành lập từ năm 2003, lúc đầu chỉ là phân xưởng nhỏ do 4 người góp vốn để làm. 

Năm 2006 Chính thức đổi tên là Công ty TNHH Thanh Xuân.

Công ty TNHH Thanh Xuân đặt trụ sở tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm băng vệ sinh, giấy ăn, các sản phẩm làm từ giấy như: Như Ý, Thanh Xuân, Elody, Galaxy... Sắp tới công ty cho sản xuất thêm mặt hàng về khăn ướt.

Chăm sóc khách hàng

  • Địa chỉ : Thuận Thành - Bắc Ninh
  • 0912 026 121
  • 0912 026 121
  • ntkhuyen@arena.vn

Các sản phẩm chính